Phần Mềm Giá
cPanel VPS Internal 350,000 vnđ/tháng Đăng ký
cPanel VPS External 400,000 vnđ/tháng Đăng ký
cPanel Server Internal 900,000 vnđ/tháng Đăng ký
cPanel Server External 1,000,000 vnđ/tháng Đăng ký