Ngân Hàng Thông tin
Tên tài khoản: CÔNG TY TNHH 7HOST VIỆT NAM
Số tài khoản: 0071001170473
Chi nhánh: Hồ Chí Minh