Blog

Blog

Hướng Dẫn Cài Đặt CentOS 7 Toàn Tập

Giới thiệu CentOS CentOS là cụm từ viết tắt của Community Enterprise Operating System. Đây là một bản phân phối hệ điều hành tự do mã nguồn mở dựa trên Linux Kernel. Có nguồn gốc hoàn toàn từ bản phân phối Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Cài đặt Chuẩn bị: [...]

Xem thêm