Blog

Blog

Hướng dẫn mở rộng Swap trên Linux

Swap, một loại bộ nhớ ảo nằm trên đĩa cứng dùng trong trường hợp bộ nhớ RAM không còn đủ để xử lý các tác vụ. Swap có thể là một phân vùng (partition) hoặc một file. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn mở rộng swap trên linux [...]

Xem thêm

Hướng Dẫn Cài Đặt CentOS 8 Toàn Tập

Giới thiệu CentOS CentOS là cụm từ viết tắt của Community Enterprise Operating System. Đây là một bản phân phối hệ điều hành tự do mã nguồn mở dựa trên Linux Kernel. Có nguồn gốc hoàn toàn từ bản phân phối Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Cài đặt Chuẩn bị: [...]

Xem thêm

Hướng Dẫn Cài Đặt CentOS 7 Toàn Tập

Giới thiệu CentOS CentOS là cụm từ viết tắt của Community Enterprise Operating System. Đây là một bản phân phối hệ điều hành tự do mã nguồn mở dựa trên Linux Kernel. Có nguồn gốc hoàn toàn từ bản phân phối Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Cài đặt Chuẩn bị: [...]

Xem thêm